گروه آموزشی پایه ی ششم ابتدایی شهرستان اردل

سال تحصیلی 94-93
مشخصات بلاگ
گروه آموزشی پایه ی ششم ابتدایی شهرستان اردل

سلام دوستان
*****************
می گویند آنجا که عشق می آید عقل
می رود.ولی من می گویم آنجا که عشق می آید عقل وادارت می کند تا عاشق بمانی و نهراسی!!!
از وزش بادهای تندی که در راه و بیراه به سراغت می آیند.
عاشق باش و برای موفقیت بچه هایی که به تو سپرده می شوند تلاش کن و ببین چگونه می توانی باعشق و علاقه آنها را موفق وشکوفا کنی.
بچه هایی که قدرتشان بسیار و استعدادشان شگرف ، ایمانشان راستین و حرف هایشان صادقانه است.
پس تلاش کن تلاش کن تا سنگینی گفتارشان را درک کنی !!!!!!!!!

مدیر سایت: نصرالله غلامی بروجنی
********************************


دانلود
حجم: 246 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت
حجم: 133 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت

حجم: 320 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت
حجم: 211 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت
حجم: 304 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت
حجم: 293 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت
حجم: 35 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت
حجم: 252 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دریافت
حجم: 768 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی


دانلود
حجم: 35 کیلوبایت

  • نصرالله غلامی بروجنی